VZ DARUVAR

Trg Križnog puta 1, Daruvar

Telefon: 043 / 331 371

Fax: 043 / 331 462

JVP Grada daruvara

Trg Križnog puta 1, Daruvar

Telefon: 043 / 331 371

Fax: 043 / 331 462

Oglasna ploča - DVD-i

Dokumenti za DVD Daruvar – 2024

Dokumenti za DVD Daruvar – 2023

Dokumenti za DVD Daruvar – 2022

Dokumenti za DVD Daruvar – 2021

Oglasna ploča - JVP Grada Daruvara

Dokumenti za JVP Daruvar – 2024

Dokumenti za JVP Daruvar – 2022

Dokumenti za JVP Daruvar – 2021

Financijski plan JVP za 2022-2023-2024 godinu: Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 24.09.2021. god.

Dokumenti za JVP Daruvar – 2020

Oglasna ploča - VZ Grada Daruvara

Dokumenti za VZ Daruvar – 2024

Dokumenti za VZ Daruvar – 2023

Dokumenti za VZ Daruvar – 2022

Dokumenti za VZ Daruvar – 2021