Dokumenti za JVP Daruvar – 2021

Financijski plan JVP za 2022-2023-2024 godinu:Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 24.09.2021. god.