Rukovodstvo

 • Predsjednik Vlado Horvat
 • Zapovjednik Mladen Uršan
 • Tajnik Vedran Kreh

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine ju operativni, izvršni, pričuvni, počasni i članovi veterani dok ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine ali bez prava odlučivanja. Skupština se saziva najmanje jednom godišnje.

Upravni odbor

Upravni odbor upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine. Radom upravnog odbora upravlja predsjednik Društva a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

Članovi upravnog odbora su

 • Vlado Horvat
 • Mladen Uršan
 • Vedran Kreh
 • Zdenko Brandejs
 • Dejan Koprek
 • Oliver Prpić
 • Damir Jurišić

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz redova članstva Skupštine Društva.

Članovi nadzornog odbora su

 • Zdravko Pintarić
 • Stevo Rek
 • Veno Dušek

 

Sud časti

 • Stjepan Golubić
 • Tanja Bahnik
 • Antun Žmegač