Trenutno pregledavate Edukacija iz specijalnosti Aparati za zaštitu dišnih organa

Edukacija iz specijalnosti Aparati za zaštitu dišnih organa

U prostoru Vatrogasnog centra Daruvar od 18. ožujka do 26. ožujka održano je osposobljavanje za specijalnost aparati za zaštitu dišnih organa. Organizator obuke bila je Vatrogasna zajednica Daruvar u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Daruvara.

Usavršavanje je trajalo 30 školskih sati od čega je 12 sati teorijski dio, a 18 sati je praktični dio.

Na ovaj način poboljšava se znanje polaznika o aparatima za zaštitu dišnih organa, kroz četverodnevnu obuku operativnih snaga na terenu u teorijskom i praktičnom dijelu. Na obuci su sudjelovali vatrogasci iz DVD Daruvar, DVD Ljudevit Selo, DVD Doljani, DVD Lipovac Majur, DVD Donji Daruvar, DVD Gornji Daruvar, DVD Končanica, DVD Grubišno Polje i DVD Veliki Grđevac. Obuku je uspješno završilo 26 polaznika.