Intervencije u lipnju 2020. godine

Tijekom mjeseca lipnja JVP Grada Daruvara imala je ukupno 7 intervencija.  Od toga 1 požar i 6 tehničke intervencije

[visualizer id=”618″ lazy=”no” class=””]

Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu lipnju bilo je:

  • 7 intervencije na području Grada Daruvara,
  • 0 na području Općine Đulovac,
  • 0 na području Općine Sirač,
  • 0 na području Općine Končanica
  • 0 na području Općine Dežanovac
[visualizer id=”620″ lazy=”no” class=””]