Održana 142. redovna izvještajna godišnja Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Daruvar

Dana 25. ožujka 2022. godine sa početkom u 19 sati Dobrovoljno vatrogasno društvo Daruvar  održalo je svoju 142. redovnu godišnju Skupštinu. Na Skupštini su zbog epidemije COVID 19 i ograničenog broja ljudi prisustvovali samo članovi sa pravom glasa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Daruvar. Skupština je donijela Plan rada za 2022 godinu, Financijski plan za 2022 godinu i projekcije za 2023 i 2024 te su dodijeljene spomenice za dugogodišnji rad u društvu zaslužnim članovima.