Trenutno pregledavate Vježba evakuacije i spašavanja u Iridi 2022

Vježba evakuacije i spašavanja u Iridi 2022

Vježba evakuacije i spašavanja održana je 07. Lipnja 2022. godine u tvornici prerade ribe Irida u Daruvara. Scenarij vježbe je bio zamišljen da se zaustavi istjecanje amonijaka te da treba spasiti dva ozlijeđena radnika u pogonu prerade koji su se ozlijedili prilikom evakuacije radnika iz pogona. Nakon uspješno izvršene vježbe održana je prezentacija gašenja požara vatrogasnim aparatima za početnu gašenje.

Na vježbi je sudjelovala Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara sa 10 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila.