Trenutno pregledavate Vježba evakuacije i spašavanja u Iridi

Vježba evakuacije i spašavanja u Iridi

Dana 12.12.2019 godine u 1345 održana je vježba evakuacije i spašavanja u tvornici ribe Irida u Daruvaru. Scenarij vježbe je bio zamišljen da je došlo do požara u skladištu ambalaže i repromaterijala te je potrebno izvršiti evakuaciju svih zaposlenika.

Na vježbi sudjelovala JVP Grada Daruvara sa 3 vozila i 8 vatrogasaca.

U sklopu ove vježbe održana je prezentacija gašenja  vatrogasnim aparatima sa prahom i CO2