Povijest Vatrogasne Zajednice Grada Daruvara

Vatrogasna zajednica Daruvar osnovana je 1994. godine kao pravni slijednik vatrogasne organizacije – udruge dobrovoljnih vatrogasnih društava ovog područja što su imala razna nazive.

Prva udruga dobrovoljnih vatrogasnih društava osnovana je davne 1926. godine pod imenom Vatrogasna Župa Daruvar u kojoj je tada bilo udruženo 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava (Daruvar, Trojeglava, Sirač, Đulovac, Daruvarski Brestovac, Dežanovac, Uljanik, Končanica, Donji Daruvar i Veliki Bastaji). Vatrogastvo u ovom kraju ima dugu i bogatu tradiciju od preko 120 godina i pojedina društva ulaze u red najstarijih u Republici.

Vatrogasna organizacija je dinamična organizacija i ovisno o stanju i radu u dobrovoljnim vatrogasnim društvima i ova organizacija imala je značajnih oscilacija u svom radu i djelovanju, a na njen rad nije bio zanemariv utjecaj politike i ideologije vlasti.

No zajedničkim snagama i suradnjom sa DVD-ima ovog područja Vatrogasna zajednica iznjedrila je u svojim redovima zdrave snage koje su joj osiguravale kontinuitet u radu, a dokaz tome je da su dobrovoljna vatrogasna društva i nakon osnivanja jedinica lokalne uprave i samouprave ostali djelovati kao jedinstvena Vatrogasna zajednica Daruvar (udruženo je 25 društava sa područja grada Daruvara i 4 općine).

Vatrogasna zajednica koristeći organiziranost svojih članova, njihova materijalna dobra te spremnost da sve svoje snage angažira na obrani domovine, uz pomoć Kriznog štaba već s prvim počecima napada na grad uključila u organiziranu zaštitu ljudi i imovine od posljedica požara uslijed ratnog djelovanja (minobacačkih granata).

Dana 27. kolovoza 1991. godine osnovana je postrojba za protupožarnu zaštitu u sastavu od tridesetak članova raspoređenih u tri smjene, a nakon mobilizacije ovih dobrovoljaca, postaje samostalni vod civilne zaštite namijenjen zaštiti od požara u ratnim uvjetima.

Vatrogasna zajednica Daruvar od 1999. godine djeluje samo na području Grada Daruvara i ima ukupno 8 članica: Daruvar, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Doljani, Ljudevit Selo, Lipovac Majur, DVD u gospodarstvu MPD i Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara.