Rukovodstvo i tijela društva Dobrovoljnog vatrogasnog društva Daruvar u mandatu od 2021. do 2026. godine

Rukovodstvo

 • Predsjednik Damir Jurišić
 • Zapovjednik Mladen Uršan
 • Tajnik Vedran Kreh

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine ju operativni, izvršni, pričuvni, počasni i članovi veterani dok ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine ali bez prava odlučivanja. Skupština se saziva najmanje jednom godišnje.

Upravni odbor

Upravni odbor upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine. Radom upravnog odbora upravlja predsjednik Društva a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

Članovi upravnog odbora su

 • Damir Jurišić, predsjednik
 • Mladen Uršan, zapovjednik
 • Vedran Kreh, tajnik
 • Tanja Bahnik, blagajnik
 • Zdenko Brandejs
 • Dejan Koprek
 • Oliver Prpić
 • Vlado Horvat
 • Veno Dušek

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz redova članstva Skupštine Društva.

Članovi nadzornog odbora su

 • Zdravko Pintarić
 • Tomislav Šafar
 • Adriano Papoušek

Sud časti

 • Stjepan Golubić
 • Dražen Špaček
 • Goran Rukavina

Zapovjedništvo

 • Zapovjednik DVD-a: Mladen Uršan
 • Zamjenik Zapovjednika: Dejan Koprek
 • Spremištar: Srećko Brandejs
 • Pomoćnik za rad sa pomlatkom: Ivo Lovrenc
 • Pomoćnik za rad sa mladeži:  Oliver Prpić