Međunarodna suradnja vatrogasaca

Vatrogasna zajednica Daruvar  već više od 20 godina podupire međunarodnu suradnju. Zavaljujući tome naporu možemo se pohvaliti sa puno prijatelja izvan države. Danas imamo aktivnu suradnju sa nekoliko društava u Češkoj i jednim u Rumunjskoj.

DVD Gornji Daruvar i DVD Ljudevit Selo sa SDH Kašava (Češka)

DVD Doljani sa SDH Všeradice (Češka) i Gernik (Rumunjska)

DVD Ljudevit Selo sa SDH Letohrad (Češka)