Intervencije u lipnju 2020. godine

Tijekom mjeseca lipnja JVP Grada Daruvara imala je ukupno 7 intervencija.  Od toga 1 požar i 6 tehničke intervencije Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu lipnju bilo je: 7 intervencije na području Grada Daruvara, 0 na području Općine Đulovac, 0 na području Općine Sirač, 0 na području Općine Končanica 0 na području Općine […]

Intervencije u svibnju 2020. godine

Tijekom mjeseca svibnja JVP Grada Daruvara imala je ukupno 5 intervencija.  Od toga 2 požara i 3 tehničke intervencije    Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu svibnju bilo je: 2 intervencije na području Grada Daruvara, 1 na području Općine Đulovac i 2 na području Općine Sirač   

Intervencije u travnju 2020. godine

Tijekom mjeseca travnja JVP Grada Daruvara imala je ukupno 9 intervencija.  Od toga 7 požara i 2 tehničke intervencije    Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu travanju bilo je: 1 intervencije na području Grada Daruvara, 4 na području Općine Đulovac, 2 na području Općine Sirač i 2 na području Općine Končanica   

Intervencije u ožujku 2020. godine

Tijekom mjeseca ožujka  JVP Grada Daruvara imala je ukupno 12 intervencija.  Od toga 4 požara i 8 tehničke intervencije    Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu ožujku bilo je: 10 intervencije na području Grada Daruvara, 1 na području Općine Končanica, 1 na području Općine Đulovac,   

Intervencije u veljači 2020. godine

Tijekom mjeseca veljače JVP Grada Daruvara imala je ukupno 21 intervencija.  Od toga 6 požara i 15 tehničke intervencije    Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu veljači bilo je: 11 intervencije na području Grada Daruvara, 1 na području Općine Dežanovac, 6 na području Općine Đulovac, 2 na području Općine Sirač i 1 na […]

Intervencije u siječnju 2020. godine

Tijekom mjeseca siječnja  JVP Grada Daruvara imala je ukupno 6 intervencija.  Od toga 4 požara i 2 tehničke intervencije    Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu siječnju bilo je: 3 intervencije na području Grada Daruvara, 1 na području Općine Dežanovac, 1 na području Općine Đulovac, 1 izvan operativnog područija   

Intervencije u 2019. godini

Tijekom 2019. godine JVP Grada Daruvara imala je ukupno 137 intervencija.  Od toga 52 požara, 84 tehničke intervencije i  1 akcident.    Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u 2019. godini bilo je: 63 intervencije na području Grada Daruvara, 17 na području Općine Dežanovac, 28 na području Općine Đulovac, 18 na području Općine Sirač, 10 […]

Intervencije u prosincu 2019. godine

Tijekom mjeseca prosinca JVP Grada Daruvara imala je ukupno 8 intervencija.  Od toga 5 požara i 3 tehničke intervencije    Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu prosincu bilo je: 3 intervencije na području Grada Daruvara, 2 na području Općine Dežanovac, 1 na području Općine Đulovac, 1 na području Općine Sirač i 1 na […]