Povijest Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Daruvar

Dobrovoljno vatrogasno društvo Daruvar osnovano je 19. lipnja 1880. godine na inicijativu vlastelina Skendera Tüköryja koji je bio i prvi predsjednik društva. Prvi članovi društva su bili skoro isključivo zanatlije.

U godini osnivanja društva je na mjestu današnje željezničke postaje izgrađen prvi vatrogasni toranj. U 1894. godini je premješten na bivše staro daruvarsko sajmište. Godine 1910. toranj je srušen i izgrađen novi, otprilike na mjestu današnje Gradske ljekarne.

Prvi pravilnik ili statut društva sastavljen je 19. lipnja 1880. godine a 1890. godine bila je u okviru društva osnovana “blagajna za potporu bolesnih drugova i u slučaju smrti” podupirajući fond koji je imao posebnu upravu i propise kojima su uređena prava i obveze članova.

Vrijeme od osnivanja društva ispunjeno je nastojanjem da društvo bude što brojnije po članstvu, materijalno ojača, stekne što više simpatije i bude što bolje organizirano. Stremljenja koja su jednako aktualna i nakon više od 120 godina djelovanja. Koliko je u svom nastojanju bilo uspješno, govori činjenica da je do konca 19. stoljeća (1899. godine) osnovano 8 vatrogasnih društava u okolici Daruvara. Društvo je imalo na raspolaganju nekoliko najpotrebnijih i najjednostavnijih vatrogasnih sprava. 1900. godine nabavlja rastegaču, a 1902. godine prvu ručnu prijevoznu štrcaljku.

U lipnju 1905. godine je društvo proslavilo 25. obljetnicu djelovanja velikim, za to vrijeme obvezatnim, ceremonijalom uz nazočnost društava iz okolice i delegacija nekoliko udaljenijih društava iz Slavonije i sudjelovanje vatrogasnih glazbi. Trideset i dva člana društva su godišnjicu slavila u novim odorama.

U prvom desetljeću 20. stoljeća bilježeni su sve češći i sve veći požari. Godišnje je prosječno bilo i više od 20 požara. Čest slučaj su bili namjerno podmetnuti požari zbog spekulacija sa osiguranjem kod osiguravajućih društava.

Dana 4. svibnja 1914. godine održana je godišnja skupština na kojoj je odlikovano nekoliko vatrogasaca. Društvo je imalo 50 izvršujućih, 30 utemeljitelja, 8 počasnih i 65 podupirajućih članova (6 od osnivanja društva).

U ratnim godinama 1914. – 1919. većina je članova društva razasuta po vojnim postrojbama. Cjelokupna aktivnost društva opada. Tek u srpnju 1919. godine se ponovno sakuplja članarina. Osnivanjem Vatrogasne župe sa sjedištem u Daruvaru 1926. godine daruvarsko Društvo postaje središtem vatrogasne djelatnosti a 1929. godine dobiva prvu auto štrcaljku.

Društvo proslavlja 50. godišnjicu postojanja 8. lipnja 1930. godine.

Društvo se čitavo vrijeme bavilo svojom osnovnom djelatnošću – gašenje požara, opremanje i osposobljavanje za gašenje, ali i kulturno prosvjetnom djelatnošću o čemu svjedoči osnivanje prve glazbe DVD u Daruvar 1931. godine koja prestaje raditi u okviru vatrogasnog društva 1957. godine.

Na redovnoj skupštini, 10. svibnja 1931. godine je zabilježeno da društvo ima 48 izvršujućih, 73 utemeljitelja i 195 podupirajućih članova i još u njemu rade prvi članovi društva Josip Houžvička i Karlo Lokotar. U zadnjim godinama prije drugog svjetskog rata društvo je bilo dosta jako, aktivnost se povećala iako su se pojavile prve trzavice i nesporazumi. Društvo je nastojalo kompletirati sprave i opremu, te je 1933. godine steklo električnu sirenu, a 1935. godine agregat i 4 svjetiljke na acetilenski plin.

U ratnom razdoblju 1941. – 1945. godine rad društva stagnira, ali se potpuno obnavlja posljednjih mjeseci 1945. godine. Iste godine 27. prosinca održan je sastanak uz nazočnost povjerenika za obnovu rada vatrogasnog društva Vladimira Leje. Društvo je tijekom godine izvršilo popravak svog inventara i pristupili su mu gotovo svi članovi iz ranijih godina.

U razdoblju do 1954. godine u društvu je ostalo 18 aktivnih članova kojima je tijekom godine pristupilo 10 novih članova i 90 novih podupirajućih članova a uprava kotara Daruvar je dala sredstva za popravak inventar i nabavu radnih odora. Osim praktičnih i jedne javne vježbe, društvo je održalo dvije kulturno prosvjetne priredbe.

Svoju 75. obljetnicu društvo je proslavilo 26. lipnja 1955. godine uz nazočnost 31 društva iz 7 vatrogasnih podsaveza i 323 aktivna vatrogasca. Kao priznanje za rad društvo je primilo na dar treću društvenu zastavu.

Problemom pedesetih godina daruvarski vatrogasci ističu mali broj izvršujućih članova (od 24 ostaje 17 a bila su vremena, kada je u društvu bilo i 60 aktivnih vatrogasaca), i da u društvu nema nijednog intelektualca. Važan događaj bila je kupnja auto cisterne u 1957. godini. Iste godine četrdesetorica vatrogasaca znatno je pridonijela u spašavanju imovine od velike poplave početkom svibnja mjeseca. Također je održano 6 stručnih predavanja, 16 vježbi i takmičenja, te intervenirano na 4 požara. Te godine priređen je jedan koncert sa zabavom i tombolom i izveden kazališni komad iz vatrogasnog života. Pažnja se i nadalje poklanja vatrogasnom osposobljavanju.

Na godišnjoj skupštini 1961. godine je odlučeno, da se sagradi garaža za auto cisternu, a tečaj za ispitane vatrogasce je tijekom godine položilo 27 vatrogasaca.

Dana 3. i 4. lipnja 1961. godine je daruvarsko Dobrovoljno vatrogasno društvo pod pokroviteljstvom Narodnog odbora kotara Daruvar proslavilo 80. obljetnicu. Proslava je počela u subotu navečer kulturno-umjetničkim programom u Češkom narodnom domu, u nedjelju je u dvorištu Češkog narodnog doma bila smotra postrojbi 52 vatrogasna društva sa oko 800 vatrogasaca većinom iz Slavonije i sjeverne Hrvatske i mimohodom kroz grad. Vatrogasni savez Hrvatske je društvo odlikovao zlatnom medaljom, najvišim vatrogasnim odlikovanjem. Mnogi vatrogasci su primili spomenice, medalje i plakete za rad u društvu.

Društvo radi uspješno i u godini nakon proslave. Ima doduše mali broj članova: 19 izvršujućih, 11 pričuvnih starijih od 50 godina i 250 podupirajućih članova. Među svoje najvažnije zadatke stavlja omasovljenje članstva i popularizaciju vatrogastva (već slijedeće godine uvodi Jednota, tjednik za Čehe u Hrvatskoj), i to prije svega među mladima posredstvom predavanja o vatrogastvu u Narodnom sveučilištu, u višim razredima osnovnih škola, uvođenjem kulturne djelatnosti u rad društva, organiziranjem izleta, zabavne djelatnosti, natjecanja.

Svoju nadasve humanitarnu djelatnost smatra veoma važnom i zato predlaže da postepeno svi zaposlenici u državnim poduzećima polože ispit iz osnovnih znanja o vatrogastvu, a od organa gradske uprave su dobili potporu u nastojanju da se poduzeća i institucije učlane kao kolektivni članovi DVD-a, jer društvo se nada i financijskom oporavku. Radi omasovljenja društva i njegove bolje učinkovitosti, svako bi poduzeće trebalo u DVD učlaniti određeni broj svojih mladih zaposlenika.

Društvo je u preventivnoj djelatnosti vršilo pregled poduzeća i institucija i izradilo planove preventivne zaštite od požara. To je imalo za rezultat 150 ručnih aparata za gašenje požara kojima su se opremila mnoga daruvarska poduzeća, institucije i organizacije. Vršilo je preventivne vatrogasne preglede tavana i sl. i kontroliralo realizaciju mjera protupožarne zaštite čije se izbjegavanje kažnjavalo. Vršilo je inspekciju zaštitnih uređaja u poduzećima. Jedna od preventivnih mjera bila je i pripravnost tijekom žetve.

Uvijek je poklanjalo pažnju osposobljavanju svojih članova. U veljači 1962. godine u Daruvaru je održan kurs za vatrogasne dočasnike u trajanju od dvadeset pet dana. Pohađalo ga je 35 vatrogasaca.

U osposobljavanju su važnu ulogu imala i natjecanja. Daruvarski vatrogasci su na njima sudjelovali i sami ih organizirali. Na kotarskom natjecanju u Đulovcu održanom 6. svibnja 1962. godine pobijedili su u kategoriji gradskih društava i stekli pravo na sudjelovanje na lipanjskom natjecanju u Daruvaru.

  1. godine daruvarski dobrovoljni vatrogasci kupili su motorni vatrogasni agregat, tako da tada imaju dva motorna vatrogasna agregata, cisternu od 2000 litara, 30 metara tlačnih cijevi, ali još puno toga nedostaje, a upitne su zbog dotrajalosti i ljestve rastegače (stare više od 60 godina).

Zimske mjesece 1966/67 su vatrogasci zapamtili po mnogo više požara nego u ostalim mjesecima u godini koje objašnjavaju i nužnošću zagrijavanja prostorija zbog studeni.
19. siječnja je od stroja za sušenje kukuruza u Kombinatu planula vatra koju je gasilo 12 vatrogasaca. Slijedeća vatra je planula u skladištu Vodoprivrede, isti dan u jednom domaćinstvu u Daruvaru, a 23. siječnja je gorio krov hotela Zagreb.

Iz šezdesetih godina DVD Daruvar izlazi sa osim već spomenutim strojevima i novom auto cisternom kapaciteta 3500 l (nabavljena u listopadu 1968.).

Ulazak u sedamdesete godine DVD-a Daruvar je obilježila proslava 90. obljetnice Društva održana 20. i 21. lipnja 1970. godine sa javnom vježbom, kulturno umjetničkim programom u Češkom domu, i izložbom o razvojnom putu DVD i najnovijim vatrogasnim spravama. Proslavi su prisustvovala 64 društva sa 734 člana, 39 vatrogasnih zastava i 16 vatrogasnih vozila.

Proslava je bila smotrom vatrogasnih zborova Slavonije i sjeverne Hrvatske i rada jednog od najstarijih vatrogasnih društava u Hrvatskoj, jer daruvarsko spada među deset najstarijih.

Kulturno umjetnički program su izveli gradska puhačka glazba, učenici srednje ekonomske i češke osnovne škola, te puhački orkestar iz grada Hradec Králové iz Češke.
U nedjelju je proslava počela budnicom, nastavila se sjednicom predstavnika vatrogasnih društava te svečanom povorkom u kojoj je bilo i prvo motorno vozilo društva slavljenika nabavljeno 1909. godine i najnovije pomagalo 25-metarske ljestve.
Za proslavu obljetnice je Društvo nabavilo 7 odora za svoje članove koji ih dosad nisu imali, ili su imali već vrlo iznošene.

S obzirom na to da neki članovi odlaze, poneki odustanu, novi dolaze, usavršava se vatrogasna tehnika i pomagala, stječu se nova znanja.

Usavršavanje vatrogasaca je trajan zadatak na što ni u jednom trenutku DVD Daruvar ne zaboravlja, te ubrzo nakon velike proslave organizira (1973. godine) kurs osnova protupožarne zaštite koji je pohađalo 6 vatrogasaca i članice ženskog odjeljenja.

U 1973. godini donesena je odluka o gradnji Vatrogasnog doma.

Tjednik Jednota u broju 21. iz 1974. godine opisuje povijesni dan daruvarskog vatrogastva na slijedeći način:
“Vatrogasno društvo u Daruvaru će imati 2. svibanj ove godine zabilježen kao jedan od najznačajnijih datuma u svojoj povijesti.

Oko devet sati prije podne je bio formiran vatrogasni mimohod od članova DVD-a iz Daruvara, Donjeg Daruvara, Dalita, Sirača i Doljana i daruvarskog ženskog vatrogasnog odjeljenja. Uz zvukove koračnice je stigao do mjesta polaganja kamena temeljca za novi vatrogasni dom. Dvije vatrogasne sirene su pratile uvodnu riječ predsjednika daruvarskog društva koji je pozdravio predstavnike općinske skupštine, društveno-političkih organizacija i pučanstvo.

Zahvaljujući razumijevanju pučanstva, društveno-političkih organizacija, Općinskog vijeća, Mjesne zajednice i Vatrogasnog saveza općine Daruvar, pristupilo se dugo očekivanoj realizaciji programa gradnje Doma koji će služiti za školovanje i osposobljavanje mladih članova – čuvara naše imovine bez obzira da li privatne ili društvene.

U temelje novog Doma je bila položena flaša sa poveljom slijedećeg sadržaja:

Prilikom svečanog polaganja kamena temeljca za Vatrogasni dom u Daruvaru.

Sredstva za gradnju su dali Fond protupožarne zaštite općine Daruvar, Skupština općine, radne i gospodarstvene organizacije, Vatrogasni savez općine Daruvar, Dobrovoljna vatrogasna društva i pučanstvoDaruvara.
Radove izvodi graditeljsko i zanatsko poduzeće Zidar iz Daruvara. Kamen temeljac je položio Vilko Zima, počasni predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Daruvar. ” (Jednota br. 21, 18. svibanj 1974.)

Koliko je gradnja Doma bio velik zalogaj vidi se po tome, da je njegova gradnja i dogradnja trajala sa prekidima više od dva desetljeća uglavnom zbog najčešćeg problema – nedostatka novca.

Rezimirajući ukupne aktivnosti u vezi izgradnje Vatrogasnog doma može se utvrditi da je Dom građen u tri faze. U prvoj fazi su izgrađene garaže, radionica, ured, skladište, stan za skladištara, sala za kulturno-prosvjetnu djelatnost, sanitarni čvorovi i vatrogasni toranj. U drugoj fazi mala sala, 6 uredskih prostorija, kotlovnica i 4 garaže. U trećoj fazi 1 garaža, uređenje unutarnjeg prostora i okoliša Doma.

Društvo se s pravom ponosi svojim Domom. Jedan je od najuređenijih u županiji. Ima veoma pogodnu i pristupačnu lokaciju u neposrednoj blizini industrijske zone, smješten uz samu regionalnu prometnicu.

I tijekom tako velike akcije, kao što je gradnja Doma, vatrogasci uz izvršavanje svojih redovitih zadaća, djeluju i preventivno.

U preventivi su na zamolbu Narodnog sveučilišta organizirali u kinu 25. maj povremena – prema prosudbi Narodnog sveučilišta – dežurstva, jer su bili česti izgredi zbog pušenja tijekom predstava a između 1974. i 1979. godine gasili su 55 požara.

Stota obljetnica Društva proslavljena je 12. i 13. rujna 1981. godine. Društvu je prigodom navedene obljetnice dodijeljena Zlatna plaketa Skupštine općine Daruvar, Zvijezda I. reda, najviše odlikovanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije a Konferencija za društvenu aktivnost žena mu je poklonila vatrogasnu zastavu.

U proslavi je učestvovalo 1200 vatrogasaca u odorama iz 90 društava (22 sa područja općine Daruvar) sa 46 vatrogasnih vozila i 10 vatrogasnih zastava, ukupno 12 ešalona.

Broj članova se u prvoj polovini 80-tih godina kreće od broja 28 da bi 1985. godine stiglo do 42 a desetljeće završilo sa 57 članova (8 vatrogasaca starijih od 60 g.) među kojima je 10 žena i 8 članova mladeži.

  1. lipnja 1980. godine Društvo je sudjelovalo u združenoj vježbi postrojbi civilne zaštite u Daruvaru i međudruštvenom natjecanju 1. požarnog rajona 28. lipnja u Donjem Daruvaru. Natjecalo se u suhim i mokrim vježbama. Zauzelo je 1. mjesto u trećoj kategoriji i steklo pravo sudjelovanja na općinskom natjecanju u rujnu 1980. godine.

Tijekom desetljeća Društvo je održalo dvadeset i pet vježbi (interne, javne, pokazne i združene), tri uzbune i dva takmičenja. Od toga najviše 1986. godine (12), sa učešćem 118 članova i 38 sati po članu. Iste je godine izvelo pokaznu vježbu kombiniranim vozilom voda-pjena i brzom navalom gašenja lako zapaljivog materijala u Češkoj osnovnoj školi.

Već 1984. godine se u izvješću na godišnjoj skupštini upozorava na sve brojnije požare uzduž jadranske obale tijekom turističke sezone koji se pripisuju slučajnosti, nehatu, nebudnosti, neznanju ljudi. Na obranu Jadrana od požara 1985. godine društvo kao pojačanje šalje vatrogasnu cisternu u kninsku oblast, a 1986. godine na otok Hvar.

  1. siječnja 1985. godine je izbio veliki požar od lako zapaljive tekućine u podrumu četverokatnice u Radićevoj ulici 11 ispod prostora umirovljenika i cijelog lboka. U gašenju je pomoglo i prijateljsko DVD Pakrac.
    Iste godine je bilo još 13 požara, isto toliko i 1986. g. a 1987. g. su daruvarski vatrogasci gasili 17 požara (6 na području DVD-a). Uključujući i onaj u OŠ 16. rujan u prosincu 1987. godine. U gašenju tog požara, uz DVD Daruvar sudjelovali su i članovi IDVD-a Dalit i MPD, te DVD-a Daruvarski Brestovac i Pakrac.
    1988. godine bilo je u Daruvaru i okolici 17 požara, od toga 2 šumska.

Osim vatrogasnih intervencija vatrogasci su sudjelovali u spašavanju ljudi i imovine prilikom ostalih elementarnih nepogoda. Posebno se to odnosi na pripravnost ljudstva i tehnike za vrijeme poplave u 1986. godini, kao i na sudjelovanje u spašavanju imovine od poplave u Siraču 1987. godine.

Prije proslave obljetnice nabavljeno je 10 svečanih vatrogasnih odora a tijekom 1983. godine je kupljena nova vatrogasna auto cisterna.
Kasnijih godina nabavljena su dva aparata za disanje sa komprimiranim kisikom i rezervnim bocama kisika, dva zaštitna odijela za prilaz otvorenoj vatri, deset kompleta radnih odijela, 10 pari gumenih čizama, 600 litara pjenila, 250 litrena prikolica za gašenje prahom i mlaznica za rad sa lakom pjenom. Također je nabavljeno 7 kotura tlačnih cijevi promjera 52 mm i 3 mlaznice sa zasunom, 1 mlaznica za srednje laku pjenu, 1 mlaznica za tešku pjenu, 18 cijevnih nosača, 3 cijevna držača, 1 tranzistorski megafon, 2 akumulatorske svjetiljke, 18 zaštitnih kaciga sa vizirom, 9 ljetnih radnih odijela i 18 radnih zaštitnih odijela.

Dom je veoma zaokupljao članove Društava. Tijekom 1985. godine bio je ožbukan, obojena je stolarija, prekrito krovište, iznutra okrečen. Riješeno je grijanje vode i prikupljena dokumentacija za dogradnju doma. Zemljište na kojem je sagrađen Vatrogasni dom je postalo vlasništvo DVD-a, izvedena je ograda ekonomskog dvorišta, a toranj je ograđen vanjskom željeznom konstrukcijom. Uređena je kupaonica, kupljeni uređaji za sušenje vatrogasnih cijevi i rešetke za prozore u tornju.

Kao i uvijek tako i sada vatrogasci nisu čekali samo na pomoć. U nizu radnih akcija su odradili mnogo sati. U 1988. godini su npr. u 5 dobrovoljnih radnih akcija na uređivanju okoliša, ravnanje terena u garažama i sličnim aktivnostima, utrošili 119 sati rada po radnoj akciji.

Proslava 110. obljetnice i požari obilježili su 1990. godinu.

Svoju 110. obljetnicu Društvo je proslavilo 23. rujna 1990. godine. DVD je za svoj rad primilo Zlatno vatrogasno odličje, Srebrnu plaketu općine Daruvar, te Orden zasluga za narod sa srebrnim vijencem.

U 1990. godini DVD je učestvovalo u gašenju 22 požara od toga 6 u Daruvaru (2 u Dalitu i jedan u Pivovari). Dana 5.3. 1990. godine izbio je požar u Pivovari, u Velikoj Klisi, Daruvarskom Brestovcu i Siraču. Šumski požari su 11.3. izbili u Barici i Pakranima a 15.3. u Šupljoj Lipi.

Članovi DVD-a Daruvar zajedno su sa IDVD-ima Dalit i MPD intervenirali na požarima 6 puta i to u vremenu prije osnivanja specijalizirane postrojbe protupožarne zaštite pri Općinskom stožeru civilne zaštite Daruvar prije 27. kolovoza 1991. godine. Zadnji izlazak na gašenje bio je požar u OŠ Vladimir Nazor do kojeg je došlo uslijed minobacačkog napada.

U gašenju tog požara učestvovali su dobrovoljni vatrogasci iz više vatrogasnih društava sa područja grada a najviše iz DVD-a Daruvar. Nakon tog požara tadašnji Krizni štab općine Daruvar ocijenio je, da je nužno formirati vatrogasni vod sa stalnim dežurstvom, što je i učinjeno na osnovi Odluke Kriznog štaba od 27. kolovoza 1991. godine.

Tada je osnovana specijalizirana vatrogasna postrojba pri Općinskom stožeru civilne zaštite, sa područjem djelovanja na čitavoj bivšoj općini Daruvar. Ta je postrojba preuzela na uporabu ukupni radni prostor na lokaciji DVD-a Daruvar sa kompletnom opremom i sredstvima rada DVD-a, kao i IDVD-a Dalit Daruvar. U sastav specijalizirane vatrogasne postrojbe bilo je uključeno 13 članova DVD-a Daruvar.

Za vrijeme svog djelovanja, postrojba je intervenirala na velikom broju požara (oko 400 intervencija), dijelom na području grada Daruvara, a dijelom van grada. Više intervencija obavljeno je čak u tijeku, ili neposredno nakon minobacačkih napada kao i za vrijeme zračnih uzbuna. Bilo je slučajeva, da je gorilo i više objekata istovremeno, tako da se sa raspoloživom opremom i ljudstvom u intervenciji nije uvijek moglo sve ugasiti.

Za vrijeme rata osim gašenja požara, pripadnici specijalizirane vatrogasne postrojbe izvršavali su i druge zadaće, ovisno o mogućnostima uporabe raspoložive opreme. Tako je obavljeno ispumpavanje i dezinfekcija gotovo svih bunara uz veće stambene zgrade i privatne kuće.

Ovo se posebno odnosilo na mjesece listopad i studeni 1991. godine, jer je grad Daruvar u vremenu od 21. listopada do 15. prosinca 1991. godine bio bez pitke vode u gradskom vodovodu pa je bilo nužno osigurati vodu iz drugih izvora. Pitka voda je dovožena iz Velikih Zdenaca sa 2 vatrogasne cisterne, te sa jednom cisternom iznajmljenom od mljekarske industrije Zdenka.

Svako vozilo činilo je i po 6 prijevoza na dan, jer je za dnevnu potrebu grada trebalo osigurati dovoljne količine pitke vode. U više navrata ista vozila noću učestvovala su u gašenju požara na području svog djelovanja. Možemo ustvrditi da su i ovu zadaću vatrogasci uspješno izvršili, jer unatoč zračnim uzbunama i minobacačkim napadima na grad, pitke vode nije nedostajalo.

Svoje odgovorne zadaće specijalizirana vatrogasna postrojba ostvarivala je do 31. listopada 1992. godine kada je demobilizirana. Istovremeno Odlukom Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za općinu Daruvar 1. studenog 1992. godine osnovan je Općinski centar za zaštitu od požara Daruvar, sa 13 stručnih djelatnika, profesionalnih vatrogasaca.

U takvom organizacijskom ustroju ova postrojba vatrogasaca djelovala je do 31. prosinca 1993. godine, a od 1. siječnja 1994. godine temeljem novog Zakona o vatrogastvu postaje dijelom profesionalne vatrogasne postrojbe Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske, u svojstvu vatrogasne ispostave Daruvar. Ispostava je imala 14 vatrogasaca, od toga 10 iz DVD-a Daruvar.