Dokumenti za VZ Daruvar – 2024

Dokumenti za DVD Daruvar – 2024

Dokumenti za JVP Daruvar – 2024

Dokumenti za VZ Daruvar – 2023

Dokumenti za DVD Daruvar – 2023

Dokumenti za JVP Daruvar – 2023

Dokumenti za DVD Daruvar – 2022

Dokumenti za JVP Daruvar – 2022

Dokumenti za VZ Daruvar – 2022

Dokumenti za VZ Daruvar – 2021

Dokumenti za DVD Daruvar – 2021

Dokumenti za JVP Daruvar – 2021

Financijski plan JVP za 2022-2023-2024 godinu: Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 24.09.2021. god.

Dokumenti za DVD Daruvar – 2020

Dokumenti za VZ Daruvar – 2020

Dokumenti za JVP Daruvar – 2020

Dokumenti za JVP Daruvar – 2019

Dokumenti za VZ Daruvar – 2019

Dokumenti za DVD Daruvar – 2019

Dokumenti za VZ Daruvar – 2018

Dokumenti za JVP Daruvar – 2018

Dokumenti za VZ Daruvar – 2017

Dokumenti za JVP Daruvar – 2017

Dokumenti za DVD Daruvar – 2017

Dokumenti za VZ Daruvar – 2016

Dokumenti za JVP Daruvar – 2016

Dokumenti za DVD Daruvar – 2016

Dokumenti za VZ Daruvar – 2015

Dokumenti za JVP Daruvar – 2015

Dokumenti za VZ Daruvar – 2014

Dokumenti za JVP Daruvar – 2014

Dokumenti za JVP Daruvar – 2013