Rukovodstvo i tijela društva Dobrovoljnog vatrogasnog društva Doljani u mandatu od 2021. do 2026. godine

Rukovodstvo

 • Predsjednik Dario Moulis
 • Zapovjednik Josip Hašek
 • Tajnik  i blagajnik Mario Bublić

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine ju operativni, izvršni, pričuvni, počasni i članovi veterani dok ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine ali bez prava odlučivanja. Skupština se saziva najmanje jednom godišnje.

Upravni odbor

Upravni odbor upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine. Radom upravnog odbora upravlja predsjednik Društva a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

Članovi upravnog odbora su

 • Dario Moulis, predsjednik
 • Josip Hašek, zapovjednik
 • Mario Bublić, tajnik
 • Željko Šepl
 • Drago Macek
 • Jiri Hubinka
 • Matija Tišljarić

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz redova članstva Skupštine Društva.

Članovi nadzornog odbora su

 • Kristijan Šafar
 • Vinko Šoić
 • Valentino Markov

Sud časti

 • Andrej Franc
 • Dominik Moulis
 • Vinko Košnjar

Zapovjedništvo

 • Josip Hašek
 • Željko Šepl
 • Zdenko Hašek