Intervencije u svibnju 2020. godine

Tijekom mjeseca svibnja JVP Grada Daruvara imala je ukupno 5 intervencija.  Od toga 2 požara i 3 tehničke intervencije

 [visualizer id=”597″] 

Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu svibnju bilo je:

  • 2 intervencije na području Grada Daruvara,
  • 1 na području Općine Đulovac i
  • 2 na području Općine Sirač

 [visualizer id=”599″]