Intervencije u veljači 2020. godine

Tijekom mjeseca veljače JVP Grada Daruvara imala je ukupno 21 intervencija.  Od toga 6 požara i 15 tehničke intervencije

 [visualizer id=”564″] 

Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu veljači bilo je:

  • 11 intervencije na području Grada Daruvara,
  • 1 na području Općine Dežanovac,
  • 6 na području Općine Đulovac,
  • 2 na području Općine Sirač i
  • 1 na području Općine Končanica

 [visualizer id=”566″]