Intervencije u siječnju 2020. godine

Tijekom mjeseca siječnja  JVP Grada Daruvara imala je ukupno 6 intervencija.  Od toga 4 požara i 2 tehničke intervencije

 [visualizer id=”512″] 

Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu siječnju bilo je:

  • 3 intervencije na području Grada Daruvara,
  • 1 na području Općine Dežanovac,
  • 1 na području Općine Đulovac,
  • 1 izvan operativnog područija

 [visualizer id=”517″]