Intervencije u ožujku 2020. godine

Tijekom mjeseca ožujka  JVP Grada Daruvara imala je ukupno 12 intervencija.  Od toga 4 požara i 8 tehničke intervencije

 [visualizer id=”578″] 

Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu ožujku bilo je:

  • 10 intervencije na području Grada Daruvara,
  • 1 na području Općine Končanica,
  • 1 na području Općine Đulovac,

 [visualizer id=”580″]