Intervencije u 2019. godini

Tijekom 2019. godine JVP Grada Daruvara imala je ukupno 137 intervencija.  Od toga 52 požara, 84 tehničke intervencije i  1 akcident.

 [visualizer id=”156″] 

Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u 2019. godini bilo je:

  • 63 intervencije na području Grada Daruvara,
  • 17 na području Općine Dežanovac,
  • 28 na području Općine Đulovac,
  • 18 na području Općine Sirač,
  • 10 na području Općine Končanica i
  • 1 intervencija izvan operativnog područja

 [visualizer id=”158″]