Intervencije u prosincu 2019. godine

Tijekom mjeseca prosinca JVP Grada Daruvara imala je ukupno 8 intervencija.  Od toga 5 požara i 3 tehničke intervencije

 [visualizer id=”143″] 

Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu prosincu bilo je:

  • 3 intervencije na području Grada Daruvara,
  • 2 na području Općine Dežanovac,
  • 1 na području Općine Đulovac,
  • 1 na području Općine Sirač i
  • 1 na području Općine Končanica

 [visualizer id=”146″]