Intervencije u travnju 2020. godine

Tijekom mjeseca travnja JVP Grada Daruvara imala je ukupno 9 intervencija.  Od toga 7 požara i 2 tehničke intervencije

 [visualizer id=”585″] 

Prema području djelovanja JVP Grada Daruvara u mjesecu travanju bilo je:

  • 1 intervencije na području Grada Daruvara,
  • 4 na području Općine Đulovac,
  • 2 na području Općine Sirač i
  • 2 na području Općine Končanica

 [visualizer id=”587″]